Pretraga

Category: Projekti fakulteta

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka (Ranka Perić Romić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Uticaj kulturnog identiteta kao determinante kulturnih konflikata na društvenu perspektivu Republike Srpske (Ranka Perić Romić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Monitoring medijskog izvještavanja u predizbornoj kampanji za Opšte izbore u BiH 2018. (Borislav Vukojević)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom (Borislav Vukojević)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzija djece u BiH-SPIS – Edukacija menadžera ustanova socijalne zaštite Republike Srpske (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Strategije unaprijeđenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja sa planom akcije za period 2009.-2014. godina (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Kvalitetom usluga za kvalitetniju socijalnu zaštitu djece u BiH (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

„Projekta za život” (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Strateško planiranje (Draško Gajić)

naslovna_genericka1
Read more
Projekti fakulteta

Razvoj javnih politika (Draško Gajić)