Избори у звања

Избори у звања

Избори у звања

naslovna_genericka1
Избори у звања

Обавјештење о приступном предавању др Љубинке Лазић

Обавјештење о приступном предавању
Избори у звања

Обавјештење о приступном предавању кандидаткиње др Нине Сајић

На основу члана 93. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање …

Обавјештење о приступном предавању
Избори у звања

Обавјештење о приступном предавању

На основу члана 93. Закона о високом образовању и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Међународни односи и …

naslovna_genericka1
Избори у звања

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Комуникологија

 Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Комуникологија …

naslovna_genericka1
Избори у звања

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област политичка теорија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област политичка теорија …

naslovna_genericka1
Избори у звања

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област подручја социјалног рада

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област подручја социјалног рада …