Распоред часова – трећа година

Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Агенцијско новинарство
Весна Ђурић
Од 8.30 до 10.00
(предавања)
рачунарски центар
Односи с јавношћу
Борислав Вукојевић
Од 9.45 до 11.15
(вјежбе)
305
Истраживачки методи
у новинарству и
комуникологији
Александар Богданић
Од 11.00 до 12.30
(предавања)
305
Дигитални медији и дјеца
Татјана Дуроњић
Од 12.30 до 14.45
(предавања и вјежбе)
303
Истраживачки методи у
новинарству и
комуникологији
Јована Бокан
Од 09.30 до 11.00
(вјежбе)
рачунарски центар
Агенцијско новинарство
Јована Бокан
Од 10.15 до 11.45
(вјежбе)
205
Системи информисања
Јована Бокан
Од 11.30 до 12.15
(вјежбе)
305
Односи с јавношћу
Александар Богданић
Од 13.00 до 14.30
(предавања)
305
   
  Системи информисања
Татјана Дуроњић
Од 12.15 до 14.30
(предавања)
304
     
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Односи с јавношћу
Борислав Вукојевић
Од 9.45 до 11.15
(вјежбе)
305
Истраживачки методи у
новинарству и
комуникологији
Александар Богданић
Од 11.00 до 12.30
(предавања)
305
Визуелно комуницирање
Борислав Вукојевић
Од 11.00 до 12.30
(вјежбе)
305
Истраживачки методи у
новинарству и
комуникологији
Јована Бокан
Од 09.30 до 11.00
(вјежбе)
рачунарски центар
Системи информисања
Јована Бокан
Од 11.30 до 12.15
(вјежбе)
305
Односи с јавношћу
Александар Богданић
Од 13.00 до 14.30
(предавања)
305
Дигитални медији и дјеца
Татјана Дуроњић
Од 12.30 до 14.45
(предавања и вјежбе)
303
Визуелно комуницирање
Вук Вучетић
Од 11.00 до 12.30
(предавања)
206
  Системи информисања
Татјана Дуроњић
Од 12.15 до 14.30
(предавања)
304
     
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Политичка аналитика
Ђорђе Вуковић
Од 09:00 до 12:00
(настава и вјежбе)
307
Савремене политичке теорије
Александар Савановић
Од 09:00 до 12.00
(настава и вјежбе)
304
Теорије међународних односа
Милош Шолаја
Од 09:00 до 11:15
(настава)
307
Основе ЕУ
Мања Ђурић Џакић
Од 09:00 до 12:00
(настава и вјежбе)
306
 
Религија и политика
Душко Трнинић
Од 13:30 до 16:30
(настава и вјежбе)
305 (Изборни)
Правни системи
Матеј Савић
Од 12:30 до 15:30
(настава и вјежбе)
306 (Изборни)
Теорије међународних односа
Жељко Будимир
Од 11:15 до 12:00
(вјежбе)
307
   
         
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Менаџмент људских ресурса
Бранка Золак Пољашевић
(предавања и вјежбе)
10:00 – 13:00
203
Односи с јавношћу
Борислав Вукојевић
(вјежбе: Примијењена
социологија и Новинарство и
комуникологија)
09:45 – 11:15
305
Социологија рада
Немања Ђукић
(предавања)
09:00 – 10:30
202
Социологија политике
Пејо Ђурашиновић
(предавања и вјежбе)
09:00 – 12:00
202
ПРАКСА
  Социјална политика
Драшко Гајић
(предавања: Примијењена социологија,
Политичке науке и Социјални рад)
13:00 – 15:15
амфитеатар
Социологија рада
Душанка Слијепчевић
(вјежбе)
10:30 – 12:00
202
  ПРАКСА
  Социјална политика
асистент
(вјежбе: Примијењена социологија,
Политичке науке и Социјални рад)
15:15 – 16:00
амфитеатар
Односи с јавношћу
Александар Богданић
(предавања: Примијењена
социологија и Новинарство
и комуникологија)
13:00 – 14:30
305
   
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Социјални рад са
особама треће животне
доби Љубо Лепир
Од 09:00 до 10:30
(Настава)
Сала бр.302
Социјални рад са
особама треће животне доби
Андреа Ракановић Радоњић
Од 10:00 до 11:30
(Вјежбе)
Сала бр.302
Социјални рад са
особама са инвалидитетом
Андреа Ракановић Радоњић
Од 10:00 до 11:30
(вјежбе)
Сала бр. 302
Теоријске основе
социјалног рада у
заједници
Јагода Петровић
Од 09:00 до 12:00
(Настава и вјежбе)
Сала бр.302
Етичка компетенција
у социјалном раду
Андреа Пухалић
Од 11:00 до 14:15
(настава и вјежбе)
  Социјални рад са
особама са инвалидитетом
Весна Шућур-Јањетовић
Од 12:00 до 13:30
(Настава)
Сала бр.302
Социјални рад у школи
Весна Шућур-Јањетовић
Од 12:00 до 15:00
(Настава и вјежбе)
Сала бр.303