Распоред часова – трећа година

Понедjељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Мултимедијално новинарство
(предавања)
Татјана Дуроњић
10:00 – 11:30
206
Медијски системи у информационом добу
(предавања и вјежбе)
Татјана Дуроњић
10:00 – 13:00
206
Геополитика и медији
изборни редмет
(предавања)
Жељко Будимир
09:00 – 10:30
202
Основе права
(предавања и вјежбе)
Матеј Савић
10:00 – 12:15
амфитеатар
Мултимедијално новинарство
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
11:30 – 13:45
рачунарски центар
Геополитика и медији
(вјежбе)
Синиша Симикић
10:30 – 11:15
202
 Стилистика и култура говора
изборни предмет
(предавања)
Мирјана Стојисављевић
09:00 - 10:30 
   
     Стилистика и култура говора
(вјежбе)
Горан Милашин
10:30 - 11:15
206
     Међународни односи
(предавања)
Нина Сајић
11:30 - 13:45
203
     Међународни односи
(вјежбе)
Синиша Симикић
14:00 - 14:15
203
Понедjељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Социологија друштвених промјена
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Душко Трнинић
09:00 - 11:15
202
Дигитална култура
(предавања)
Александар Јанковић
09:00 – 11:15
205
Геополитика и медији
изборни предмет
(предавања)
Жељко Будимир
09:00 – 10:30
202
Дигитална култура
(вјежбе)
Бојана Вукојевић
13:15 – 14:00
202
Теорије комуницирања
(предавања и вјежбе)
Синиша Атлагић
11:30 – 13:45
204
Кампање у односима с јавношћу
(предавања)
Анђела Купрешанин Вукелић
11:30 – 13:30
204
Теорије комуницирања
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
11:30 – 12:15
205
Геополитика и медији
(вјежбе)
Синиша Симикић
10:30 – 11:15
202
Односи с јавношћу у новим медијима
(предавања и вјежбе сваког другог четвртка почев од 29.02.)
Марко Недељковић
15:00 – 18:00
204
 
 Кампање у односима с јавношћу
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
13:45 - 15:15
204
   Стилистика и култура говора
изборни предмет
(предавања)
Мирјана Стојисављевић
09:00 - 10:30
206
     Стилистика и култура говора
(вјежбе)
Горан Милашин
10:30 - 11:15
206

Понедjељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Теорија државе
(предавања и вјежбе)
Александар Савановић
09:00 – 12:00
306
Српска политичка мисао
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Ђорђе Вуковић
09:00 – 12:00
306
Статистика
(предавања)
Бојан Башкот
09:00 - 11:15
рачунарски центар
Медији и политика
(предавања и вјежбе)
Александар Врањеш
12:00 - 15:00
307 
Исламска друштвено политичка мисао
изборни предмет
Душко Трнинић
10:00 - 13:00
307
Статистика
(вјежбе)
Милица Марић
11:15 - 12:00
рачунарски центар
 
  Политичке партије и интересне групе
(предавања и вјежбе)
Владе Симовић
13:00 - 16:00
307 
  
Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Пословна информатика
(предавања и вјежбе)
Весна Алексић
09:00 – 12:00
203
Стручна пракса 2Друштвени морал и радна етика
изборни предмет
(предавања)
Ранка Перић Ромић
09:00 – 10:30
207
Основе права
(предавања и вјежбе)
Матеј Савић
10:00 –13:00
амфитеатар
Основе економије
(предавања и вјежбе)
Зоран Боровић
09:00 - 12:00
амфитеатар
  Стручна пракса 2Друштвени морал и радна етика
(вјежбе)
Бојана Вукојевић
10:30 - 12:00
207 
 
  Стручна пракса 2Социологија организације
(предавања и вјежбе)
Анђела Пепић
12:00 - 15:00
207 
 
Понедjељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Сиромаштво и социјално укључивање
(предавања)
Драшко Гајић
09:00 – 10:30
304
Социјални рад у заједници
(предавања)
Драшко Гајић
09:00 – 10:30
304
Управно право
(вјежбе)
Марко Ромић
09:00 - 10:30
303Сиромаштво социјално укључивање
(вјежбе)
Светлана Ристић
12:15 – 13:45
304
Социјални рад у заједници
(вјежбе)
Светлана Ристић
10:30 - 12:00
304 
Управно право
(предавања)
Бојан Влашки
11:00 - 12:30
303 
 
    Методологија социјалних истраживања
(предавања)
Далибор Савић
12:30 - 14:00
304 
      Методологија социјалних истраживања 
(вјежбе)
Мирјана Дамјенић Братић
15:00 - 15:45
304
НАПОМЕНА: Предмет Пракса социјалног рада 2 изводи се у договору са предметним наставником доц. др Андреом Ракановић Радоњић у терминима четвртком и петком у складу са силабусом предмета.