Распоред часова – трећа година

Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Међународни односи
(предавања и вјежбе)
Нина Сајић
10:00 – 13:00
206
Медијски системи у информационом добу
(предавања)
Татјана Дуроњић
10:00 – 11:30
206
Стилистика и култура говора
изборни предмет
(предавања)
Мирјана Стојисављевић
10:00 – 11:30
206
Основе права
(предавања и вјежбе)
Матеј Савић
10:00 – 12:15
амфитеатар
Мултимедијално новинарство
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
10:00 – 12:15
206
Мултимедијално новинарство
(предавања)
Татјана Дуроњић
13:00 – 14:30
206
Медијски системи у информационом добу
(вјежбе)
Јована Млинаревић
11:30 – 13:00
рачунарски центар
Стилистика и култура говора
изборни предмет
(вјежбе)
Горан Милашин
11:30 – 12:15
206
   
    Геополитика и медији
изборни предмет
(предавања)
Жељко Будимир
15:00 – 16:30
204
   
    Геополитика и медији
изборни предмет
(предавања)
Нина Сајић
16:30 – 17:15
204
   
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Социологија друштвених промјена
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Душко Трнинић
09:00 - 11:15
202
Дигитална култура
(предавања)
Александар Јанковић
09:00 - 11:15
205
Стилистика и култура говора
изборни предмет
(предавања)
Мирјана Стојисављевић
10:00 - 11:30
206
Кампање у односима с јавношћу
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
09:00 - 10:30
206
Кампање у односима с јавношћу
(предавање)
Синиша Атлагић
09:00 - 12:00
205
Дигитална култура
(вјежбе)
Бојана Вукојевић
11:30 - 12:15
205
Стилистика и култура говора
изборни предмет
(вјежбе)
Горан Милашин
11:30 - 12:15
206
Односи с јавношћу у новим медијима
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
10:30 - 12:00
206
 
  Теорије комуницирања
(вјежбе)
Борислав Вукојевић
12:30 – 13:15
203
Геополитика и медији
изборни предмет
(предавања)
Жељко Будимир
15:00 – 16:30
204
Односи с јавношћу у новим медијима
(предавање)
Драгана Трнинић
12:30 – 14:00
206
 
  Теорије комуницирања
(предавања)
Александар Богданић
13:30 - 15:45
206
Геополитика и медији
изборни предмет
(вјежбе)
Нина Сајић
16:30 – 17:15
204
   
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Теорија државе
(предавања и вјежбе)
Александар Савановић
09:00 – 12:00
306
Српска политичка мисао
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Ђорђе Вуковић
09:00 – 12:00
306
Статистика
(предавања и вјежбе)
Бојан Башкот
09:00 – 12:00
рачунарски центар
  Медији и политика
(предавања и вјежбе)
Александар Врањеш
10:00 – 13:00
305
  Исламска друштвено политичка мисао
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Душко Трнинић
13:30 – 16:30
305
Политичке партије и интересне групе
(предавања и вјежбе)
Владе Симовић
12:00 – 15:00
307
   
         
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Пословна информатика
(предавања)
Весна Алексић
09:00 – 10:30
203
Стручна пракса 2 Друштвени морал и радна етика
изборни предмет
(предавања)
Ранка Перић Ромић
09:00 – 10:30
207
Основе права
(предавања и вјежбе)
Матеј Савић
10:00 – 13:00
амфитеатар
Основе економије
(предавања и вјежбе)
Зоран Боровић
09:00 – 12:00
амфитеатар
Пословна информатика
Весна Алексић
(вјежбе)
10:30 – 12:00
203
Стручна пракса 2 Друштвени морал и радна етика
изборни предмет
(вјежбе)
Бојана Вукојевић
10:30 – 12:00
207
   
Социологија организације
(предавања)
Немања Ђукић
12:00 – 13:30
203
Стручна пракса 2      
Социологија организације
(вјежбе)
Душанка Слијепчевић
13:30 – 15:00
203
Стручна пракса 2      
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Управно право
(предавања)
Невенко Врањеш
11:15 – 12:45
305
Сиромаштво и социјално укључивање
(предавања)
Драшко Гајић
09:00 – 10:30
304
Социјални рад у заједници
(предавања)
Драшко Гајић
09:00 – 10:30
304
Методологија социјалних истраживања
(вјежбе)
Мирјана Дамјенић
10:00 – 10:45
304
 
Управно право
(вјежбе)
Николина Бабић
12:45 – 14:15
304
Сиромаштво и социјално укључивање
(вјежбе)
Светлана Ристић
12:15 – 13:45
304
Социјални рад у заједници
(вјежбе)
Светлана Ристић
10:30 – 12:00
304
   
    Методологија социјалних истраживања
(предавања)
Далибор Савић
12:30 – 14:00
304