Распоред часова – прва година

Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Увод у социологију
Немања Ђукић
Од 12.00 до 14.15
(предавања)
204
Њемачки језик 1
Амир Блажевић
Од 9.00 до 12.00
(предавања и вјежбе)
204
Увод у политичке науке
Владе Симовић
Од 09.00 до 13.00
(предавања и вјежбе)
амфитеатар
Српски језик 1
Биљана Бабић
Од 9.00 до 11.15
(предавања)
205
Енглески језик 1
Бранко Црногорац
Од 09.00 до 12.00
(предавања и вјежбе)
aмфитеатар
Увод у социологију
Душанка Слијепчевић
Од 14.15 до 15.00
(вјежбе)
204
Основе комуникологије
Александар Богданић
Од 14.00 до 16:15
(предавања)
204
Основе комуникологије
Борислав Вукојевић
Од 13.15 до 14.45
(вјежбе)
206
Српски језик 1
Вера Чолаковић
Од 11.30 до 12.15
(вјежбе)
205
 
       
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Увод у социологију
Александар Јанковић
Од 09.00 до 11.15
(настава)
амфитеатар
Социјална политика
Драшко Гајић
Од 13.00 до 15.15
(настава)
амфитеатар
Увод у политичке науке
Владе Симовић
Од 09.00 до 13.00
(настава и вјежбе)
амфитеатар
Основе комуникологије
Драгана Трнинић
Од 9.00 до 11.15
(настава)
204
Енглески језик 1
Бранко Црногорац
Од 09.00 до 12.00
(настава и вјежбе)
aмфитеатар
Увод у социологију
Душанка Слијепчевић
Од 11.15 до 12.00
(вјежбе)
амфитеатар
Социјална политика
Светлана Ристић
Од 15.15 до 16.00
(вјежбе)
амфитеатар
Друштвена информатика
Драган Матић
Од 14.00 до 16.15
(предавања)
307
Основе комуникологије
Борислав Вукојевић
Од 11:15 до 12:00
(вјежбе)
204
 
      Друштвена информатика
Милица Јагузовић
Од 12.15. до 13.00
(вјежбе)
307
 
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Увод у социологију
Александар Јанковић
(предавања: Примијењена
социологија, Политичке
науке и Социјални рад)
09:00 - 11:15
амфитеатар
Њемачки језик 1
Амир Блажевић
(предавања и вјежбе:
Примијењена социологија,
Новинарство и комуникологија и
Социјални рад)
09:00 - 12:00
204 (изборни)
Увод у политичке науке
Владе Симовић
(предавања и вјежбе:
Примијењена социологија,
Новинарство и
комуникологија и
Политичке науке)
09:00 - 13:00
амфитеатар
Основе комуникологије
Драгана Трнинић
(предавања: Примијењена
социологија и Политичке
науке)
09:00 - 11:15
204
Енглески језик 1
Бранко Црногорац
(предавања и вјежбе:
сви одсјеци)
09:00 - 12:00
амфитеатар
Увод у социологију
Душанка Слијепчевић
(вјежбе: Примијењена
социологија, Политичке
науке и Социјални рад)
11:15 - 12:00
амфитеатар
  Основе примијењене
социологије
Далибор Савић
(предавања)
13:00 – 15:15
203
Основе комуникологије
Борислав Вукојевић
(вјежбе: Примијењена
социологија и Политичке
науке)
11:15 – 12:00
204
 
    Основе примијењене
социологије
Мирјана Дамјенић Братић
(вјежбе)
15:15 – 16:00
203
   
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Увод у социологију
Александар Јанковић
Од 09:00 до 11:15
(настава)
Амфитеатар
Њемачки језик 1
Амир Блажевић
Од 9:00 до 12:00
(Настава и вјежбе)
(изборни предмет)
Сала бр: 204
Увод у социјални рад
Јагода Петровић
Од 12:15 до 14:30
(Настава)
Сала бр.301
Увод у социјални рад
Сцетлана Ристић
Од 09:00 до 09:45
(вјежбе)
Сала бр. 303
Енглески језик 2
Бранко Црногорац
Од 09:00 до 12:00
(Настава и вјежбе)
(изборни предмет)
Амфитеатар
Увод у социологију
Душанка Слијепчевић
Од 11:15 до 12:00
(Вјежбе)
Амфитеатар
Социјална политика
Драшко Гајић
Од 13:00 до 15.15
(настава)
Амфитеатар
Развојна психологија
Дејан Кантар
Од 15:00 до 16:30
(вјежбе)
Сала бр.302
   
Развојна психологија
Александра Хаџић
Од 12:15 до 13:45
(настава)
Сала бр.301
Социјална политика
Светлана Ристић
Од 15:15 до 16.00
(вјежбе)
Амфитеатар