Распоред часова – прва година

Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Теорије новинарских жанрова
(вјежбе)
Јована Млинаревић
08:00 - 10:15
204
Њемачки језик 2
(предавања и вјежбе)
изборни предмет
Амир Блажевић
09:00 - 12:00
204
Увод у новинарство
(предавања)
Татјана Дуроњић
10:00 – 12:15
204
Српски језик 2
(предавања)
Биљана Бабић
09:00 – 11:15
читаоница
 
Теорије новинарских жанрова
(предавања)
Весна Ђурић
10:15 – 11:45
рачунарски центар
Медијски дискурс
(предавања)
Александар Богданић
12:00 – 13:30
204
  Српски језик 2
(вјежбе)
Вера Чолаковић
11:15 – 12:00
читаоница
 
Увод у новинарство
(вјежбе)
Јована Млинаревић
12:00 – 12:45
рачунарски центар
Медијски дискурс
(вјежбе)
Јована Млинаревић
13:45 - 15:15
204
     
Енглески језик 2
(предавања и вјежбе)
Бранко Црногорац
13:00 - 16:00
амфитеатар
       
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Политички темељи савременог свијета
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Владе Симовић
10:00 - 13:00
307
Увод у међународне односе
(предавања)
Жељко Будимир
09:00 - 11:15
307
Социјална психологија
(предавања и вјежбе)
Владимир Турјачанин
10:00 - 13:00
амфитеатар
Основе права
(предавања и вјежбе)
Матеј Савић
10:00 - 13:00
амфитеатар
Основе економије
(предавања и вјежбе)
Зоран Боровић
09:00 - 12:00
амфитеатар
Енглески језик 2
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Бранко Црногорац
13:00 - 16:00
амфитеатар
Увод у међународне односе
(вјежбе)
Нина Сајић
11:15 - 12:00
307
     
         
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Социологија друштвених промјена
(предавања и вјежбе)
Душко Трнинић
09:00 – 12:00
202
Њемачки језик 2
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Амир Блажевић
09:00 – 12:00
204
Социјална психологија
(предавања и вјежбе)
Владимир Турјачанин
10:00 – 13:00
амфитеатар
Статистика у социолошким истраживањима - основе
(предавања)
Александар Јанковић
09:00 – 11:15
204 и рачунарски центар
 
Енглески језик 2
изборни предмет
(предавања и вјежбе)
Бранко Црногорац
13:00 – 16:00
амфитеатар
Социолошка теорија 1
(предавања)
Немања Ђукић
12:00 – 14:15
202
Социолошка теорија 1
(вјежбе)
Душанка Слијепчевић
13:15 – 14:00
202
Статистика у социолошким истраживањима - основе
(вјежбе)
Мирјана Дамјенић
11:15 – 12:00
204 и рачунарски центар
 
         
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Енглески језик 2
(предавања и вјежбе)
Бранко Црногорац
13:00 – 16:00
амфитеатар
Њемачки језик 2
(предавања и вјежбе)
Амир Блажевић
08:00 – 11:00
204
Социјална педагогија
(предавања и вјежбе)
Небојша Мацановић
09:00 – 12:00
307
Породично право
(предавања)
Дарко Радић
09:00 – 10:30
301
 
  Социјални рад са појединцем
(предавања и вјежбе)
Андреа Ракановић Радоњић
11:15 – 14:15
303
Теорије социјалног рада
(предавања)
Јагода Петровић
12:15 – 14:30
302
Породично право
(вјежбе)
Дејан Пилиповић
10:30 – 12:00
301
 
    Теорије социјалног рада
(вјежбе)
Светлана Ристић
14:30 – 15:15
302