Распоред часова – друга година

Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Религије свијета
Душко Трнинић
Од 10.00 до 11.30
(предавања)
202
Методологија социјалних
истраживања
Далибор Савић
Од 09.00 до 11.15
(предавања)
204
Радио новинарство
Јована Бокан
Од 9.30 до 11.45
(вјежбе)
206
 
  Филозофија рода и
медији Милена Карапетровић
Од 10.00 до 12.15
(предавања и вјежбе)
203
Методологија социјалних
истраживања
Мирјана Дамјенић Братић
Од 11.15 до 12.00
(вјежбе) 204
Радио новинарство
Анђела Купрешанин Вукелић
Од 12.00 до 13.30
(предавања)
206
 
         
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Класичне политичке
теорије
Александар Савановић
Од 9.00 до 12.00
(настава и вјежбе)
(304)
Упоредни политички
системи
Мања Ђурић- Џакић
Од 9.00 до 12.00
(настава и вјежбе)
306
Методологија социјалних
истраживања
Далибор Савић
Од 09:00 до 11:15
(настава)
204
Политички конфликти
Ђорђе Вуковић
Од 09.00 до 12.00
(настава и вјежбе)
304
Политичко комуницирање
Синиша Атлагић
Од 09:00 до 12:00
(настава и вјежбе)
305
    Методологија социјалних
Истраживања
Мирјана Дамјенић Братић
Од 11.15 до 12.00
(вјежбе)
204
   
    Парламентаризам
Владе Симовић
Од 13.00 до 16.00
(настава и вјежбе)
306
   
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Социологија религије
Душко Трнинић
(предавања: Примијењена
социологија и Социологија)
10:00 – 12:15
202
Религије свијета
Душко Трнинић
(предавања: Примијењена
социологија, Социологија,
Новинарство и
комуникологија)
10:00 – 11:30
202 (изборни)
Статистика у социјалним
истраживањима –
закључивање
Александар Јанковић
(предавања)
10:00 – 12:15
203
Социолошка теорија II
Немања Ђукић
(предавања)
09:00 – 11:15
203
Социологија руралне
одрживости
Биљана Милошевић Шошо
(предавања и вјежбе)
10:00 - 13:00
203
Социологија религије
Бојана Вукојевић
(вјежбе: Примијењена
социологија и Социологија)
12:15 – 13:00
202
Религије свијета
Бојана Вукојевић
(вјежбе: Примијењена
социологија, Социологија,
Новинарство и
комуникологија)
11:30 – 13:00
202 (изборни)
Статистика у социјалним
истраживањима –
закључивање
Мирјана Дамјенић Братић
(вјежбе)
12:15 – 13:00
203
Социолошка теорија II
Душанка Слијепчевић
(вјежбе)
11:15 – 12:00
203
 
  Социологија спорта
Душко Вејновић
(предавања и вјежбе)
13:00 – 16:00
202
(изборни)
     
         
         
         
Понедељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
Радно и социјално право
Жељко Мирјанић
Од 09:00 до 10:30
(Настава)
Сала бр.301
Социјална психологија
Срђан Душанић
Од 08:00 до 11:00
(Настава и вјежбе)
Сала бр.301
Социјални рад са дјецом
и породицом
Драгана Шћеповић
Од 10:00 до 11:30
(Настава)
Сала бр.301
Људска права и
социјални рад
Драшко Гајић
Од 09:00 до 10:30
(Настава)
(Изборни предмет)
Сала бр.301
 
Радно и социјално право
Санда Гверо
Од 10:30 до 12:00
(Вјежбе)
Сала бр.301
Педагошка ресоцијализација
Небојша Мацановић
Од 11:30 до 14:30
(Настава и вјежбе)
(Изборни предмет)
Сала бр.301
Социјални рад са дјецом
и породицом
Андреа Ракановић Радоњић
Од 11:45 до 13:15
(Вјежбе)
Сала бр.304
Људска права и
социјални рад
Светлана Ристић
Од 10:30 до 12:00
(Настава)
(Изборни предмет)
Сала бр.301
 
    Невладин сектор у
социјалној политици
Драшко Гајић
Од 13:30 до 15.00
(Настава)
(Изборни предмет)
Сала бр.304
Невладин сектор у
социјалној политици
Светлана Ристић
Од 12:15 до 13.00
(Настава)
(Изборни предмет)
Сала бр.301