Претрага
Претрага

Смањење социјалне искључености кроз јачање система социјалне заштите (Драшко Гајић)

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Смањење социјалне искључености кроз јачање система социјалне заштите (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: EIDHR за Босну и Херцеговину.
Имплементатор пројекта: НВО „Свјетионик“
Партнери пројекта: Удружење стручних радника социјалне дјелатности Републике Српске
Сарадници у пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Центар за социјални рад Приједор

Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Драшко Гајић – Стручни сарданик у реализацији пројекта

Категорије