Претрага
Претрага

Утицај културног идентитета као детерминанте културних конфликата на друштвену перспективу Републике Српске (Ранка Перић Ромић)

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Утицај културног идентитета као детерминанте културних конфликата на друштвену перспективу Републике Српске (Ранка Перић Ромић)

Носилац пројекта: Филозофски факултет Универзитзета у Источном Сарајеву
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић – Члан пројектног тима

Период: окотобар 2019- завршен

Категорије