ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ТРЕЋИ БРОЈ ЧАСОПИСА A PRIORI

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЧАСОПИСУ A PRIORI
Студентске новости

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ТРЕЋИ БРОЈ ЧАСОПИСА A PRIORI

Научно-популарни часопис A priori, који издаје Удружење за промовисање културе и мишљења Σοφία из Бањалуке, расписао је позив за достављање радова за трећи број часописа.

Радови се могу доставити у двије секције: Књижевност (проза, поезија, есеј, књижевна критика, оргинални преводи са страних језика) и научно-стручни радови на тему Експириментална етика.

Достављени радови пролазе поступак двоструког рецензирања (double-blind peer review), подлијежу процесу категоризације (претходно саопштење, оригинални и прегледни научни рад, стручни рад, књижевна теорија), док се остали радови објављују на основу одлуке уредништва.

Трећи број научно-популарног часописа A priori биће објављен до краја прве половине 2022. године.

Више информација o часопису A priori и Удружењу за промовисање културе и мишљења Σοφία можете наћи на линку http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori

Позиве за достављање радова можете преузети у прилогу.