Истраживање које је спроведено у периоду од 4. маја 2020. године до 22. маја 2020. године на нивоу свих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци, имало је за циљ да испита дигиталне компетенције у смислу приступања, креирања, анализирања, вредновања, етике и потенцијалних основа за наставак извођења наставе на даљину у будућности.

Истраживање су спровели мр Борислав Вукојевић и студенткиња мастер студија Јована Бокан. Истраживање је провођено за вријеме ванредног стања и ситуације. Истраживачи су сматрали да је то најпогодније вријеме јер су искуства тренутна, а рад у новонасталом окружењу свакодневан са свим својим предностима и недостацима.

Најважнији резултати:

  • 65% испитаних студената идеалном сматрају комбинацију дигиталног и класичног начина извођења наставе.
  • Преко 86% испитаних студената нису имали завидно искуство у коришћењу информационо-комуникационе технологије у наставном процесу прије увођења ванредног стања.
  • 86% испитаних студената већином или потпуно су у стању да користе ИКТ у наставном процесу
  • 63% испитаних студената сматрају да их професори и асистенти благовремено упућују на градиво и адекватно провјеравају испуњавање задатака, те отклањају све недоумице.
  • Преко 52% испитаних студената комуникацију са наставним особљем оцјењују као изврсну
  • Више од половине испитаних студената сматрају да је наставно особље пажљивије и одговорније у дигиталном окружењу него студенти
  • 73% испитане студентске популације умије поставити видео на Јутјуб
  • 69% испитане студентске популације не зна направити и користити ,,Screencastˮ

 

Комплетан извјештај можете прочитати у документу који се налази у прилогу.

Прилози
Download this file (Digitalne kompetencije studenata u procesu učenja na daljinu.pdf)Digitalne kompetencije studenata u procesu učenja na daljinu.pdf[Извјештај]1097 kB