Претрага
Претрага

Обиљежавање Недјеље медијске и информационе писмености

IG-cirilica
Новости

Обиљежавање Недјеље медијске и информационе писмености

Поводом обиљежавања Недјеље медијске и информационе писмености, на
Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржаће се дебата
„Медијска и информациона писменост у дигиталном окружењу – кључне вјештине савременог доба“ 24. октобра 2023. године у 10.00 часова у свечаној
сали (201) Факултета.
Циљ дебате је да укаже на важност изградње сопствених вриједносних судова,
важност промишљања, критичког вредновања, постављања питања, поготово
када је у питању дигитално окружење и кориштење дигиталних медија свих
чланова друштва, а прије свега дјеце, младих, родитеља и едукатора.
Заштита интереса дјеце и младих са развојем информационо-комуникационих
технологија (ИКТ) добија нову димензију која, поред њихове заштите у стварном
окружењу, подразумијева заштиту њихових интереса, права и слобода и у
дигиталном свијету. Један од аспеката значајних у том контексту јесте
успостављање адекватних регулаторних механизама, тј. међународних и
националних стратегија усмјерених на ревидирање нормативних оквира и њихово
прилагођавање новим трендовима који онлајн сферу чине подједнако важном као
и офлајн сферу. Унапређење заштите дјеце и младих на интернету јесте један од
императива међународних и националних политика, имајући у виду интензитет
његовог кориштења, партиципирања дјеце у интернет сфери и инкорпорирања у
све сегменте свакодневног живота младих (забава, информисање, комуникација,
едукација и др). Медијска и информациона писменост, односно вјештине које се
стичу кроз медијско образовање, један су од начина за сигурно и ефикасно
кориштење свих медија, а прије свега интернета и дигиталних платформи.
У оквиру дебате говориће се о улози Регулаторне агенције за комуникације (РАК)
Босне и Херцеговине (БиХ) у промовисању медијске и инофрмационе писмености;
активностима Министарства саобраћаја и веза у Влади Републике Српске (РС) у
промовисању медијске писмености; породичном и образовном контексту медијске
и информационе писмености те одговорном новинарству у доба дигитализације и
доминације друштвених мрежа.

Програм дебате је у прилогу.

Категорије