Претрага
Претрага

Обавјештење за кандидате који нису остварили право уписа на одговарајући студијски програм

naslovna_genericka1
Новости

Обавјештење за кандидате који нису остварили право уписа на одговарајући студијски програм

Кандидати који су положили пријемни испит за упис студената у прву годину првог
циклуса студија у академској 2024/2025. години на факултетима/Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, а нису остварили право уписа на одговарајући студијски програм, могу се уписати на неки од сродних студијских програма Универзитета у Бањој Луци на којем су остала упражњена мјеста, без поновног полагања пријемног испита, односно испита за провјеру склоности и способности.

Кандидати могу пренијети конкурсну документацију на други студијски програм Универзитета у Бањој Луци, на којем су остала упражњена мјеста, уз потврду факултета/Академије умјетности о успјешно положеном пријемном испиту, односно испиту за провјеру склоности и способности, најкасније до 17.07.2024. године.


Категорије