Prvi sastanak partnera na Erasmus+ Projektu Preduzetničke vještine za društvene nauke

fe
Novosti

Prvi sastanak partnera na Erasmus+ Projektu Preduzetničke vještine za društvene nauke

Prvi sastanak partnera na Erasmus+ Projektu Preduzetničke vještine za društvene nauke održan je 12. i 13. decembra 2022. godine u Nikoziji (Kipar).

Frederik univerzitet u Nikoziji kao domaćin prvog sastanka partnera i zvaničnog početka procesa sprovođenja projekta koji će trajati 24 mjeseca, a sprovodi se u 4 zemlje, okupio je sve predstavnike partnera u projektu: 1) Stavros Parlalis/Stavros Parlalis (Frederik univerzitet/Frederick University), 2) Ingrida Baranauskin/Ingrida Baranauskiene (Klaipedas univerzitet iz Litvanije/Klaipedas University), 3) Monika Moreno/Monica Moreno (M&M Profjučer trening iz Barselone/M&M Profuture Training), 4) Vesna Šućur-Janjetović (Univerzitet u Banjoj Luci/University of Banja Luka) i Maria Papadakaki/Maria Papadakaki (Helenik Mediterenijan univerzitet Krit/Hellenic Mediterranean University).

Na sastanku su diskutovani i usvojeni svi relevantni dokumenti predviđeni Prijedlogom projekta, te usaglašena dinamika sprovođenja projekta i odgovornosti partnera tokom narednih 24 mjeseca. Projekat predviđa sprovođenje nekoliko aktivnosti značajnih za unapređivanje preduzetničkih vještina u oblasti društvenih nauka. Tokom različitih faza sprovođenja projekta planirano je sprovesti sljedeće: 1) naučno istraživanje koje za ciljnu grupu ima profesionalce iz oblasti društvenih nauka, 2) osmišljavanje i sprovođenje obuke/treninga za profesije iz oblasti društvenih nauka, i 3) održavanje naučne konferencije i objavljivanje naučnih radova zasnovanih na nalazima i iskustvima sprovedenog projekta.

Sljedeći sastanak partnera, prema rasporedu predviđenom Projektom, zakazan je 18-19 septembara 2023. godine u Heraklionu (Krit). Predstavnici Fakulteta političkin nauka Univerziteta u Banjoj Luci su profesorice sa Katedre Socijalni rad, prof.dr Andrea Puhalić i prof.dr Vesna Šućur-Janjetović.