На Факултету политичких наука, Универзитета у Бањој Луци одржана радионица планирања заговарачке кампање коју ће заједнички извести студенти ФПН-а, смјер социјални рад, са самозаступницима (особе са инвалидитетом које заговарају за своја права).

Тема кампање је "Пословна способност" особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоцама са мотом "Моја одлука кад и с ким пијем кафу". Учесници радионице су дефинисали конкретне активности кампање, те ће у наредном периоду радити на њеној припреми. Кампања ће се одржати у Бањој Луци од 19. до 20. новембра 2019.

Радионица и кампања се одржавају са циљем подизања свијести о правима и положају особа са инвалидитетом, у оквиру пројекта "Наши гласови- заговарање за права ОСИ у БиХ", који проводи ческа хуманитарна и развојна организација People in need.