На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године и број: 04/1-012-2-1595/19 од 20.06.2019. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.150-7/19 од 31.01.2019. године, број: 02/04-3.1142-3/19 од 30.05.2019. године и број: 02/04-3.1669-6.1/19 од 11.07.2019. године,    р  а  с  п  и  с  у  ј  е      с  е  

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2019/2020. години у трећем уписном року.

Трећи уписни рок за упис у прву годину првог циклуса студија Факултета политичкх наука Универзитета у Бањој Луци организоваће се према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 18.09.2019. године, а завршава 25.09.2019. године;

(2) полагање пријемног испита је 26.09.2019. године са почетком у 9,00 часова на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци;

(3) објављивање резултата конкурса је 26.09.2019. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 27.09.2019. године а завршава 30.09.2019. године.

ФПН