Декан Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, проф. др Здравко Злокапа и директор Еде – Агенције за развој предузећа, мр Здравко Миовчић, потписали су данас Споразум о сарадњи.

Споразум је потписан у циљу успостављања међусобне сарадње на реализацији пројекта „Покретање дискусије о интеграцији у НАТО у Републици Српској“. У оквиру пројекта је планирано провођење истраживања о мишљењу грађана Републике Српске о интеграцији у НАТО, које ће реализовати Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Налази истраживања ће послужити као основа за припрему академских радова мастер студената и докторанада, али и сажетака јавних политика, те као платформа за јавну дискусију на тему евроатлантских интеграција.

Пројекат „Покретање дискусије о интеграцији у НАТО у Републици Српској“ имплементира Еда, а финансира Амбасада САД у БиХ.