КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У АКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У АКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ
Новости

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У АКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године,

о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.150-7/19 од 31.01.2019. године и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-25-LX/19 од 31.01.2019. године, р а с п и с у ј е с е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија
у академској 2019/2020. години на јавним високошколским установама