Поступак анкетирања студената и студенткиња о квалитету наставног процеса на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци проводи се у периоду од 27. маја до 09. јуна 2019. године, а анкетирање се односи на предавања и вјежбе из наставних предмета који се изводе у љетњем семестру 2018/2019. године на првом циклусу студија.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапређивања. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање се врши електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса са понуђеним оцјенама и одговорима. Студентима се пружа и могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге.

ФПН