Док траје вандредно стање које је проглашено у појединим подручјима града Бањa Лукa, наставни процес на свим организационим јединицима Универзитета у Бањој Луци, одвијаће се несметано.

Студентима који се налазе у угроженим подручјима или нису у могућности да редовно похађају наставу усљед вандредног стања, биће оправдан изостанак са наставе.