Обавјештавају се сви заинтересовани кандиати за упис на прву годину студија на Универзитету у Бањој Луци, да ће конкурс за упис студента за сва три циклуса студија бити објављен 12. јуна 2019. године у дневним новинама и на интернет страници Универзитета (www.unibl.org).


Како је прописано Академским календаром, пријем докумената је од 17. до 28. јуна 2019. године, док ће се пријмени испити полагати 01. јула ове године.


Канадидати који успјешно положе пријемни испити и стекну право уписа на прву годину студија, уписати се могу од 08. до 12. јула 2019. године.


Други уписни рок организоваће организационе јединице које у првом року не упишу планирани број студената. Према Академском календару планирано је да се други уписни рок реализују у периоду од 21. августа до 20. септембра 2019. године.


Конкурс за упис биће објављен 21. августа, док ће се пријем докумената обавити од 26. августа до 06. септембра 2019. године. Пријемни испити су планирани 09. септембра 2019. године, а упис примљених студената је од 16. до 19. септембра.


Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.


Поступак уписа студената високошколска установа спроводиће у складу са својим актима који су уређени услови, спровођење испита за упис и рангирање кандидата на студијске програме.
У наредном периоду биће познато и колико се студената у академској 2019/20. години уписује на прву годину студија на свим циклусима студија.


Основне информације о Универзитету у Бањој Луци


Тренутно на Универзитету студира око 17.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. До сада је дипломе основних студија стекло 43.044 студената, 835 студената мастер студија, 1.437 магистара и 697 доктора наука.


Данас се настава изводи на 17 факултета/академији, на 64 студијска програма првог циклуса студија, 71 програму другог циклусу, те на 12 студијских програма трећег циклус студија. Међу студијским програмима другог и трећег циклуса постоје и комбиновани мултидисциплинарни студијски програми које заједнички изводи више факултета нашег Универзитета, као и студијски програми које наш Универзитет организује у сарадњи са другим универзитетима.


Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у два кампуса, смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и Универзитетским рачунарским центром.


Универзитет у Бањој Луци располаже са свим неопходним просторним капацитетима почевши од учионица и амфитеатара, преко читаоница и библиотека, до лабораторија и рачунарских сала. Укупна површина учионица износи око 16.000 м2, а лабораторијског простора око 10.000 м2. Већина учионица опремљена је видео-пројекторима и рачунарима за приказивање дигиталних наставних садржаја. Универзитет располаже са 20 рачунарских сала са 24-часовним приступом интернету. Библиотеке располажу са преко 200.000 књига, а претплаћене су на 75 научних часописа.


Више информација о Универзитету погледајте овдје.


Додатне информације о факултетима/академији у саставу Универзитета у Бањој Луци налазе се овдје.