Оглас за стажирање у Народној скупштини Републике Српске