Позив за учешће на научном скупу „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“

medijska_slika-6cd
Новости

Позив за учешће на научном скупу „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“

Научни скуп „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“

 

Факултет политичких наука, Бања Лука, 18. септембра 2015. године

 

Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује научни скуп „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“.

Скуп ће се одржати на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци у петак, 18. септембра 2015. године, од 9 до 17 сати.

 

Овај научни скуп завршни је дио пројекта „Медијска слика Републике Српске“ који се изводио у периоду од априла 2014. до септембра 2015. године. Тематски оквир овог пројекта је демократска улога медија у Републици Српској, односно медији у служби грађана у свјетлу одговорног новинарства.

Своје истраживачке радове на научном скупу представиће Младен Бубоњић, Николина Душанић, Дарија Филиповић Остојић, Биљана Ковачевић, Анђела Купрешанин Вукелић, Драгана Рашевић, Бојана Миодраговић, Александар Попадић, Немања Умићевић и Александар Богданић.

На скупу ће бити презентован и научни зборник „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“ и закључен пројекат у оквиру кога су вршене анализе и истраживања о одговорном новинарству у Републици Српској.

 

Тема научног скупа

 

Тема скупа је одговорност и професионалност медијa у Републици Српској и подразумијева различита истраживања медијског дискурса утемељена на најширим одредницама „одговорног“ и „неодговорног“ новинарства. Унутар тих одредница, истраживачке подтеме су: политички односи с јавношћу, пропаганда, вјесновриједност и објективност новинарског дискурса, плурализам медијских садржаја, медијска регулатива, те улога нових медија и друштвених мрежа у друштвеном комуницирању.

 

Учешће на скупу

 

Учесници на овом скупу су истраживачи-излагачи, слушаоци и дискутанти (чланови академске заједнице, новинари, медијски аналитичари). За учешће на скупу нема котизације, али је потребно да се пријавите за учешће слањем поруке на naucniskup@medijskaslika.org. Пријаве се могу послати до петка, 4. септембра 2015. године.

 

О пројекту Медијска слика Републике Српске

 

Сам пројекат „Медијска слика Републике Српске“ се састојао из три дијела која су чинила једну тематску цјелину: стручно-аналитичког, примијењено-истраживачког и научно-истраживачког. Стручно-аналитички сегмент подразумијевао је анализе новинарских садржаја у дневним листовима и водећим емисијама у нашим електронским медијима на основу критерија одговорног новинарства. Све ове анализе су објављене на веб-сајту пројекта medijskaslika.org. Примијењења истраживања вршена су на тему читаности, гледаности и слушаности штампаних и електронских медија и програма, као и ставова грађана о медијским и другим друштвеним и културним питањима, а поједини њихови резултати кориштени су у научно-истраживачке сврхе, будући да су сва испитивања јавног мњења вршена у складу са највишим научно-истраживачким критеријима и принципима. Најважнији резултати истраживања објављени су на сајту medijskaslika.org. Научно-истраживачки сегмент подразумијева научна истраживања и студије – квалитативна и квантитативна – о медијима и јавном комуницирању у РС на теме попут вјесновриједности, одговорног новинарства, уређивачких политика, медијске етике, улоге медија у савременом друштву Републике Српске и сл. Управо ова истраживања биће представљена на научном скупу „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“ и публикована у зборнику који ће, такође, бити промовисан на скупу. Истраживачки радови, односно зборник, биће објављени у електронском облику на сајту медијскаслика.орг.

 

Позивамо чланове академске заједнице који се баве јавним комуницирањем и медијима, као и новинаре и друге медијске стручњаке и аналитичаре да узму учешћа на овом научном скупу.

 

Проф. др Александар Богданић

Руководилац пројекта