Поштоване колегинице и колеге,

 

Сви студенти прве године студија који су заршили све обавезе око уписа и преузели индекс, могу да приступе сервису е-Студентска служба. У случају да прегледник (Internet Explorer, Chrome, FireFox..) приликом отварања странице пријави непозат сертификат, потребно је кликнути дугме (Allow, Proceed, Continue to this website, itd.) којим се прихвата даљи улазак на е-Студентску службу. 

 

 

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕРВИСА

 

Адреса Web aplikacije "Studentska služba online" je http://st.fpnbl.org.

 

Уколико студент примјети било какав проблем приликом рада са апликацијом потребно је да што прије пошаље е-mail (са својим личним подацима и по могућности screen shoot-om екрана на коме је приказана грешка) на адресу studentska@fpnbl.org. Студенти другог циклуса треба да пошању е-mail на адресу master@fpnbl.org

 

Све примједбе на рад, сугестије и идеје пошаљите на маил studentska@fpnbl.org. Молимо студенте да провјеравају своје податке и да у случају неслагања приказаних података и стварног стања проблеме пријаве у Студенсткој служби.ПРИЈАВА НА СИСТЕМ И ОДЈАВА

Студент се пријављује на систем тако што у одговарајућа поља уноси циклус студија, студијски програм, број индекса и лозинку. Број индекса се уноси у два поља. Иницијална лозинка је ЈМБГ (пуни број, 13 цифара), а препоручује се корисницима да приликом прве пријаве на систем промијене лозинку.

 

Избором у менију Одјава, корисник се одјављује са система. Уколико се корисник не одјави са система могуће је да неко неовлаштено приступи подацима са налога.

 

 

ПРОМЈЕНА ЛОЗИНКЕ (Мени: Профил -> Промјена лозинке)

Препоручује се корисницима да након прве успјешн епријаве на систем промијене лозинку. Потребно је попунити стару лозинку (која је иницијално матични број) и два пута нову лозинку.

 

 

ПРОБЛЕМИ СА ПРИЈАВОМ НА СИСТЕМ

Уколико студент има проблема са пријавом на систем (у смислу да му се не прихвта унесена лозинка), потребно је да се лично јави у Студентску службу.

 

 

ПРЕГЛЕД ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА (мени: Испит -> Преглед положених испита)

У прегледу положених испита приказују се испити које је студент положио са тренутним бројем индекса. У листи су приказани шифра и назиб предмета, семестар предмета, број ЕЦТС бодова, датум рока, датум усменог, број излазака и оцјена.

 

 

ПРИЈАВА ИСПИТА (мени: Испит -> Пријава испита)

Избором Испит -> Пријава испита добија се листа предмета које студент може пријавити. У листи се налазе само неположени испити из претходна два семестра које је студент уписао. Примјер:

 

       - У фебруару 2014. године, у листи се налазе испити којима је студент био оптерећен у зимском семестру школске 13/14 и љетном семестру школске 12/13 године.

       - У септембру 2014. године, у листи се налазе испити којима је студент био оптерећен у љетном семестру школске 13/14. године и зимском семестру школске 13/14 године.

 

Испит се може пријавити само за први наредни испитни рок. Пријава испита омогућена је до 4 дана прије испита и то до 14 сати

Примјер: Ако је испит 12.07.2014, испит је могуће пријавити до 08.07.2014. године до 14:00 сати. Након 14 сати 08.07.2014. године, као прво наредни испитни рок сматра се први испитни рок који је након 12.07.2014. godine. 


У листи испита за пријаву налази се дугме "Пријави". Кликом на ово дугме приказује се рок испита и редни број изласка на испит. Кликом на дугме "Сачувај", студент пријављује испит. Могуће је пријавити само оне испите на које студент излази до трећег пута. За четврти излазак на испит, студент мора пријавити испит у Студентској служби. Ова пријава представља захтјев за пријаву испита. Захтјеве за пријаву студент може да прегледа избором Испит -> Преглед захтјева у обради. Сви захтјеви обрађују се у Студентској служби у 14 сати сваког радног дана. 

Резултати обраде захтјева објављују се на систему сваког радног дана након завршене обраде (након 14 сати). Након објављивања, све исправне пријаве испита студент ће видјети у листи пријављених испита.

 

 

ПРЕГЛЕД И ОДЈАВА ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА (Мени: Испит -> Преглед пријављених испита)

Студент може да провјери пријављене испите. У листи пријављених испита налази се дугме "Одјави". Кликом на ово дугме, подноси се захтјев за одјаву испита. Испит се може одјавити до 4 дана прије испитног рока до 14 сати. 

Примјер: Ако је испиз 12.07.2014, испит је могуће одјавити до 08.07.2014. године д0о 14:00 сати. 


Сви захтјеви обрађују се у Студентској служби у 14 сати сваког радног дана. 

Резултати обраде захтјева објављују се на систему сваког радног дана након завршене обраде (након 14 сати). Након објављивања, све исправне одјаве испита студент ће видјети у листи пријављених испита.

 

 

ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА (Мени: Оптерећење -> Преглед оптерећења)

Оптерећења су предмети са којима је студент задужен током семестара (Напомена: то је листа свих испита а не само неположених). Студенти могу да прегледају оптерећења по уписаним семестрима.

 

 

ПРИЈАВА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (Мени: Оптерећење -> Избор оптерећења)

Пријава на изборне предмета могућа је само у периодима када Студенстка служба омогући избор, а ти периоди ће бити правовремено објављивани. Студент може да иѕабере један од више понуђених предмета. Сваки предмет има унапред дефинисан број студената који га могу изабрати. Након што се попуни дозвоњени број студената, апликација неће дозволити да се студент пријави на предмет. Након што се студент пријави на предмет на коме има слободних мјеста, пријава се сматра коначном и није могуће промијенити предмет.

 

 

ДОПУНА ECTS БОДОВА (Мени: Оптерећење -> Допуна ECTS бодова из наредне године студија)

Студенти који обнављају годину има ју могућност да изаберу предмете из наредне године студија. Ова опција је активна само ако је дозволи и омогућу Студентска служба. Студент који обнавља година изабере семестар који слуша у тренутној години при чему се приказује укупан број остварених ECTS бодова. Уколико тај број остварених ECTS бодова није исправан, студент треба да се јави у Студентску службу како би се провјерили положени испити. Студент може да иѕабере више предмета из наредне године студија, али збир ECTS бодова тих предмета мора да буде мањи или једнак броју остварених ECTS бодова. Избор предмета постаје коначан када Студентска служба закључа бирање предмета и када се подаци обраде.