Поновљено пријављивање предмета

naslovna_genericka1
Новости

Поновљено пријављивање предмета

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

На основу Члана 19. Правила студирања на првом и другом циклусу студија Универзитета у Бањој Луци, студенти који не остваре 60 ECTS поена у току академске године, биће им „одузети“ потписи и предиспитни поени из предмета које нису положили и дужни су поново да пријаве и слушају наведене предмете у наредној академској години.

 

Приликом уписа академске године, студент уписује све предмете које није положио у претходној години студија и моћи ће приступити полагању испита из наведених предмета тек након завршеног и овјереног семестра у којима је предмете поново слушао. Такође, досадашњи број излазака на испите из наведених предмета биће поништен, тако да се неће плаћати накнада за наредне три пријаве испита из предмета које није положио у претходној академској години.

 

Другим ријечима, све предмете које студент не положи у току академске године (укључујући и оне које преноси) мора поново да слуша и прикупља предиспитне поене, а на испит ће моћи изаћи тек оног тренутка кад се семестар заврши, студент добије потпис и овјери семестар.

 

 

НАПОМЕНЕ:

 

1. Ово правило важи за студенте по новом програму на ова циклуса студија – Генерације 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14.

 

2. Ово правило се не односи на студенте који су у академској 2012/13 години уписали апсолвентски стаж на оба циклуса.

 

 

ФПН