На основу члана 71. Закона о високом образовању Републике Српске, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 43. и 44. Правила студирања на I и II циклусу на Универзитету у Бањој Луци, Наставно-научно вијећe Факултета политичких наука на  43. сједници одржаној 13.12.2012. године, усвојило је

 

ПРАВИЛНИК о пријави и изради завршног рада на другом циклусу студија.

 

 

Наведени правилник налази се у прилогу као и у секцији ФАКУЛТЕТ / ДОКУМЕНТИ

 

 

ФПН