Изборни предмети у љетном семестру академске 2012/2013. године за редовне студенте 

 

Студенти Факултета политичких наука бирају изборне предмете према већ устаљеној пракси. Сваки изборни предмет има утврђен број студената који чине групу, а студенти се пријављују тако што шаљу е-mail поруке асистентима на тим предметима. Како сваки изборни предмет има одређен број студената у групи, предност имају они студенти који се прво пријаве (редосљед ће бити направљен према хронолошком реду пристизања е-mail порука асистентима). Они студенти који закасне или се не пријаве, аутоматски ће бити преусмјерени на онај изборни предмет на којем је остало слободних мјеста. Групе ће бити утврђене прије почетка семестра и евентуалне измјене моћи ће се обавити само уз одобрење декана.

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА ЈЕСТЕ 21. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ ДО 16:00 ЧАСОВА

Напомене:

-          Студенти који обнављају годину похађају исте предмете које су слушали прошле године

-          Ванредни студенти ИМАЈУ право да бирају предмете мимо утврђене квоте

-          Сви студенти приликом одабира предмета требају да наведу сљедеће:

 

Име и презиме

Број индекса

Студијски програм

Година студија

Статус: (редовни, ванредни, обнова)

Назив изабраног предмета

 

 

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

  

Прва година

-          Студенти остају на страном језику који су изабрали прошли семестар

 

  

Друга година

-         

Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Политичка етика

Проф. др Остоја Ђукић

мр Горан Стојановић

goranstoja@yahoo.com

30

2.

Демократија и људска права

Проф. др Милимир Мучибабић

мр Матеј Савић

matejsavic@yahoo.com

30

 

Трећа година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Политички маркетинг

Доц. др Љубомир Зубер

мр Александар Врањеш

sasa.vranjes@gmail.com

23

2.

Увод у међународну безбједност

Доц. др Милош Шолаја

мр Ђорђе Томић

djordjetomicbl@yahoo.com

23

 

 

Четврта година

-          Изборни предмети:

 

Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Руска политичка мисао

Проф. др Бранимир Куљанин

мр Обрад Цвијетић

cvijeticobrad@yahoo.com

25

2.

Исламска политичка мисао

Проф. др Дарко Танасковић

мр Душко Трнинић

dusko_trna@yahoo.com

26

 

 

 

НОВИНАРСТВО И КОМУНИКОЛОГИЈА

  

Прва година

-          Студенти остају на страном језику који су изабрали прошли семестар

 

 

Друга година

-          Студенти остају на страном језику који су слушали у првој години 

 

Трећа година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Политички маркетинг

Доц. др Љубомир Зубер

мр Александар Врањеш

sasa.vranjes@gmail.com

13

2.

Литерарно новинарство

Проф. др Татјана Дуроњић

мр Драгана Рашевић

drrasevic@gmail.com

14

 

 

Четврта година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Уређивачке политике у медијима

Доц. др Радмила Чокорило

Доц. др Радмила Чокорило

cokorilo@hotmail.com

11

2.

Политички систем БиХ и РС

Доц. др Радомир Нешковић

мр Владе Симовић

vladesimovic@yahoo.com

10

 

 

 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

  

Прва година

-          Студенти остају на страном језику који су изабрали прошли семестар

-          Студенти Социјалног рада додатно бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Савремена историја

Доц. др Чедомир Антић

мр Жељко Вујадиновић

zvujadinovic@yahoo.com

30

2.

Основи економије

Доц. др Стево Пуцар

мр Мања Ђурић

sainttropez83@yahoo.com

30

 

 

Друга година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Ментално зрдравље

Проф. др Дејан Сумрак

Доц. др Весна Ш. Јањетовић

 

Доц. др Весна Ш. Јањетовић

vesnasj@yahoo.com.au

23

2.

Савремена социологија

Проф. др Боро Трамошљанин

мр Немања Ђукић

nemanjadjukic00@yahoo.com

23

 

-          Као и између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Социјални рад са инвалидним особама

Доц. др Весна Ш. Јањетовић

Доц. др Весна Ш. Јањетовић

vesnasj@yahoo.com.au

23

2.

Демократија и људска права

Проф. др Милимир Мучибабић

мр Матеј Савић

matejsavic@yahoo.com

23

 

 

Трећа година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Заступање у социјалном раду

Проф. др Мирослав Бркић

мр Оливера Грбић

oliveragrbic@live.com

26

2.

Андрагогија

Доц. др Драженко Јоргић

мр Небојша Мацановић

macanovicn@yahoo.com

25

 

 

Четврта година

-          Студенти немају изборне предмете

 

  

СОЦИОЛОГИЈА

  

Прва година

-          Студенти остају на страном језику који су изабрали прошли семестар

 

Друга година

 

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Социологија масовних комуникација

Проф. др Боро Трамошљанин

мр Душко Трнинић

dusko_trna@yahoo.com

10

2.

Социологија спорта

Проф. др Душко Веиновић

 Далибор Савић

daliborsavic@gmail.com

10

 

 

Трећа година

-          Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Методологија науке

Проф. др Лазо Ристић

Далибор Савић

daliborsavic@gmail.com

7

2.

Социологија науке

Проф. др Иван Шијаковић

мр Немања Ђукић

nemanjadjukic00@yahoo.com

6

 

 

Четврта година

-          Изборни предмети:

 

Студенти бирају између:

 

 

Предмет

Наставник

Асистент

Е-адреса

Група

1.

Социјална екологија

Проф. др Брацо Ковачевић

Далибор Савић

daliborsavic@gmail.com

11

2.

Теорије моћи

Проф. др Пејо Ђурашиновић

мр Немања Ђукић

nemanjadjukic00@yahoo.com

10