На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1339/12 од 15.06.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2012/2013. години, расписује се

 

 

КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РС 2012/2013