Колегинице и колеге,

 

На 58. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 25.01.2012. године усвојен је Правилник о дисциплинској одговорности студената Универизитета у Бањој Луци, који је ступио на снагу даном доношења.  У прилогу се налази текст Правилника.

 

ФПН