На Факултету политичких наука презентован је идејни пројекат будуће зграде која ће се налазити у склопу кампуса. Зграда ће имати све потребне капацитете за извођење наставе према прописаним стандардима. Рок за завршетак радова је септембар 2012. године.

 

Phoca Thumb M Fpn3