Претрага
Претрага

НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ “РЕЛИГИОЗНОСТ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОМ КОНТЕКСТУ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП”

НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ “РЕЛИГИОЗНОСТ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОМ КОНТЕКСТУ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП”
Новости

НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ “РЕЛИГИОЗНОСТ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОМ КОНТЕКСТУ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП”

Научни симпозијум “Религиозност у постсоцијалистичком контексту – мултидисциплинарни приступ” одржаће се на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци у петак 21.10.2022. године.

simpoz velika

За вријеме периода комунистичке и социјалистичке владавине, статус религије и религијских институција у тим земљама није био на завидном нивоу, а религиозност није била дио палете социјално пожељних вриједности и норми. Бројне друштвене и политичке турбуленције које су захватиле земље бивше Југославије у посљедњих неколико деценија допринијеле су и другачијем односу становништва према религији. Наиме, распад социјалистичког система, ратови и други стресори које они носе са собом, експанзија етничких идентификација, политичка транзиција, сиромаштво у друштву, створили су другачији контекст у којем је дошло до важније улоге религије у друштву и животима људи. То се манифестовало кроз израженије религијске идентификације становништва, популаризацију религије у медијима, увођење вјерског образовања у школе, масовно грађење вјерских објеката, приснију везу религије са политиком итд. Овакав контекст био је веома интересантан за истраживање религиозности, њених корелата и предиктора, о чему свједоче и бројне емпиријске студије које су спроведене.

На научном симпозију “Религиозност у постсоцијалистичком контексту – мултидисциплинарни приступ” планирамо да повежемо истраживаче који се баве истраживањем религије и религиозности са аспеката различитих друштвених и хуманистичких наука као што су филозофија, теологија, историја, психологија, социологија, педагошке науке и др. Кроз презентације и дискусије учесника различитих научних профила настојаћемо да дођемо до јасније слике о карактеру религиозности у постсоцијалистичком контексту, те њеним рефлексијама на друге животне сфере. Поред тога, очекујемо да ће симпозијум резултирати и одређеним препорукама како да се унаприједи интеракција између религијских и других институција, а са сврхом унапређења друштвеног и персоналног благостања.

Категорије