Трећи уписни рок организоваће се на Факултету политичких наука, према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 16.09.2022. године, а завршава 21.09.2022. године;

(2) полагање пријемног испита је 22.09.2022. године са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је до 23.09.2022. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата обавиће се од 26.09.2022. до 28.09.2022. године.

Број слободних мјеста према студијским програмима:

Политичке науке: 2 (буџет) 5 (самофинансирање)
Новинарство и комуникологија: 9 (буџет) 5 (самофинансирање)
Социјални рад: 2 (буџет) 5 (самофинансирање)
Примијењена социологија: 4 (буџет), 5 (самофинансирање)