У оквиру Дана медијске писмености, проф. др Драгана Трнинић одржала је завршно предавање полазницима обуке из медијске и информационе писмености 25. маја 2022. године.

У обуци је учествовало 60 наставника и сстручних сарадника из основних школа Републике Српске (РС). Обука је реализована током 2021. и 2022. године у оквиру кампање „Јачање медијске писмености код дјеце у Републици Српској“ коју је организовало Министарство саобраћаја и веза РС у сарадњи са Министарством просвјете и културе РС, Републичким педагошким заводом РС и Факултетом политичких наука.

Теме које су биле заступљене током обуке кроз девет модула су: познавање и разумијевање значаја медија и информација за демократски дискурс и друштвено учешће, вредновање медијских текстова и извора информација и производња и коришћење медија и информација.

Наставници су током обуке стекли компетенције за провођење медијског образовања које ће им помоћи да дјецу науче како да пронађу потребне информације, да користе најбоље изворе који су им на располагању, да критички процјењују корисност информације. Улога наставника треба да буде подстицање, менторство, подржавање процеса учења. Управо из ових разлога, обуке наставника у основним школама из медијске и информационе писмености велики су корак за медијско образовање наставника у Републици Српској.