Дана 17.5.2022. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци је одржан округли сто под називом „Друштвени положај глувих и наглувих особа у Босни и Херцеговини“.

Организатори наведеног округлог стола су били Савез глувих и наглувих Републике Српске и Катедра за социологију Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Циљ округлог стола је била идентификација кључних проблема са којима су суочене глуве и наглуве особе у Босни и Херцеговини, размјена искустава између припадника наведене популације, стручњака, доносилаца одлука и других заинтересованих страна, као и сензибилирање јавности о темама од непосредног значаја за разумијевање актуелног друштвеног положаја наведене популације.

Излагачи на округлом столу били су:

  • Дубравка Остојић, Предсједница Савеза глувих и наглувих Републике Српске;
  • Сулејман Чаковић, Секретар Савеза удружења глухих и наглухих особа Федерације БиХ;
  • Проф. др Љубинко Митровић, Омбудсмен за људска права БиХ;
  • Марина Мацановић, Секретар Савеза глувих и наглувих Републике Српске;
  • Сандра Добријевић Шипка, Координаторица за истраживање и развој ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука.

Представљена излагања су се односила на сљедеће теме: настанак, развој и тренутне активности кровних удружења глувих и наглувих особа у Републици Српској и Федерацији БиХ, потешкоће са којима се сусрећу глуве и наглуве особе при образовању, запошљавању и остваривању других права, имплементацији постојећих и доношењу нових законских регулатива, као и могућностима за унапређење и омасовљење едукације за познаваоце, преводиоце и тумаче знаковног језика.

Модератор округлог стола је био доц. др Далибор Савић, а тумач знаковног језика Божо Ђунић.

У раду округлог стола учестовали су и представници популације глувих и наглувих, Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, невладиних организација, као и наставници и студенти Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Током сљедеће радне седмице Савез глувих и наглувих Републике Српске и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци ће јавно објавити закључке са наведеног округлог стола.