Једна од актуелних тема у домену научне и стручне јавности јесте заштита животне средине. У том контексту, а с циљем задовољавања интереса јавности све је израженија потреба за професионалним информисањем јавности о овој теми посредством масових медија.

За студенте Студијског програма новинарства и комуникологије у том смислу је организован тренинг „Медијско извјештавање о заштити животне средине“, који је успјешно реализован 17. маја 2022. године на Факултету политичких наука.

Једнодневни тренинг за будуће новинаре и новинарке организовала је невладина организација Центар за промоцију цивилног друштва у оквиру пројекта „Мисли о природи!“ у сардањи са Факултетом политичких наука.

О професионалним стандардима, потреби за контекстуализацијом догађаја и за коришћењем релевантних и компетентних извора информација говороли су новинари са дугогодишњим искуством Драган Максимовић и Дејан Ракита. Гости предавачи студентима Студијског програма новинарства и комуникологије кроз конкретне примјере представили су и појаснили доминатне тенденције у савременом новинарству, при чему је посебна пажња посвећена императивима у медијском извјештавању о заштити животне средине.

Тренингом су обухваћени многобројни аспекти значајни у контексту професионалног извјештавања о заштити животне средине. Потреба за конструктивним приступом, који подразумијева одговоре на питања како, зашто, које су посљедице и која су могућа рјешења, неопходност теренског истраживања и континуираног провјеравања информација како би се избјегло пласирање непотпуних и/или нетачних информација, само су неки од аспеката обухваћених овим тренингом. Студентима је појашњен и значај медијског извјештавања о темама о заштити животне средине и кроз тумачење појмова као што су „климатске избјеглице“, „енергетско сиромаштво“, „енергетска ефикасност“ и сл.

Такође, уредник портала www.objavi.ba, који је покрент од стране Центра за промоцију цивилног друштва, свим студентима и студенткињама представио је начин рада ове платформе, те им понудио могућност за креирање и објављивање медијских садржаја, уз осигурану менторску подршку.