У оквиру Дана медијске писмености, мр Бранко Црногорац, наставник Енглеског језика на Факултету политичких наука, одржаће двије радиоинце под називом „Терминолошке недоумице у медијском дискурсу – енглески језик као средство глобализације“ у четвртак, 12. маја 2022. године у свечаној сали Факултета (201).

Прва радионица биће од 11.00 до 12.00 часова, а друга од 12.00 до 13.00 часова. Радионице су намијењене студентима Студијског програма новинарства и комуникологије. Први термин је за студенте треће и четврте године, а други за студенте прве и друге године студија. Радионицама могу присуствовати и остали студенти Факултета политичких наука заинтересовани за ову тему.

Циљ радионице јесте да се студенти упознају са штетним посљедицама недовољно промишљене употребе у средствима јавног информисања одређених термина и израза из енглеског језика који представљају потпуно непознате или недовољно објашњене појмове и концепте у говорним срединама српског језика те тако доводе до погрешног поимања стварности. То је важан сегмент критичке медијске писмености било да креирамо или тумачимо медијски садржај.

Радионица би требало да подстакне студенте да пажљиво и критички прилазе питањима лексичког избора приликом обраде одређене друштвено-политичке, културне или економске теме или чланка те ауторског текста датог садржаја, нарочито у ситуацијама када се извјесни израз или термин чини устаљеним, иако његов садржај и облик у којем се употребљава није у потпуности истражен и језички формулисан.

Материјал за радионицу представља глосаријум из средстава јавног информисања у Републици Српској и простора бивше Југославије.

Дани медијске писмености обиљежавају се на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци сваке године у мају с циљем промовисања медијског образовања и различитих медијских компетенција.