Дана 23.11.2021. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржана је четврта радионица у оквиру пројекта "Подршка већем степену успјешности учешћа у Европском оквирном програму за истраживање и иновације", којег финансира Министарство цивилних послова БиХ.

У оквиру наведене радионице наставно особље ФПН УНИБЛ је имало прилику да се упозна са процесом писања апликације за Horizont Europe на примјеру Twinning позива. Предавач на радионици била је мр Анђела Пепић, Руководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија УНИБЛ.