У понедјељак, 15.11.2021. године, потписан је Споразум о сарадњи између Савеза глувих и наглувих Републике Српске и Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Споразум су потписале Дубравка Остојић, Предсједница Савеза глувих и наглувих РС, и проф. др Ранка Перић Ромић, деканеса Факултета политичких наука УНИБЛ. Споразум је усмјерен ка међусобној сарадњи наведених организација у области академских и примијењених истраживања, као и промоцији и унапређењу друштвеног положаја заједнице/културе глувих у Републици Српској.

Приликом потписивања споразума договорено је да се у ближој будућности реализују и конкретне активности усмјерене ка остваривању наведених циљева (осмишљавање и реализација курса знаковног језика за студенте ФПН-а и одржавање округлог стола о заједници/култури глувих у РС).