Пријемни интервју са кандидатима за упис на Едукацију из супервизије у психосоцијалном раду одржаће се на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Булевар
војводе Петра Бојовића 1А, према распореду који се налази у прилогу.