Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује Едукацију за супервизију у психосоцијалном раду, у партнерству са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, Педагошким факултетом Универзитета у Љубљани и Асоцијацијом супервизора у БиХ.

Едукација је организована у оквиру четири модула, траје двије године, и састоји се из теоријско- методског и практичног дијела обуке. У извођењу едукације учествоваће међународни професори и супервизијски експерти из четири земље: Словенија, Србија, Хрватска и Холандија. Едукација је организована у складу са стандардима Међународног удружења супервизора Европе (ANSE).

Услови за упис:

  • Диплома завршеног студијског програма првог степена у оквиру друштвених или хуманистичких наука, у обиму од 240 ЕЦТС бодова (овјерена копија);
  • Потврда да кандидат има најмање 5 година искуства у психосоцијалном раду;
  • Положен стручни испит у систему социјалне заштите Републике Српске (овјерена копије).

Додатно се вреднује учешће у едукацијама и познавање страног језика, о чему кандидати такође требају доставити потврде уз пријаву на Kонкурс, уколико их имају.

Сви заинтересовани кандидати могу да предају своју пријаву и потребне документе секретару Факултета политичких наука Јосифу Илићу, до понедјељка, 11.10.2021. године. Kандидати који буду испуњавали све критеријуме биће позвани на Пријемни интервју, који ће се одржати у амфитеатру Факултета политичких наука Бања Лука, 15. и 16. октобра, 2021.