Обавјештење за студенте Факултета политичких наука

 

На основу Одлуке Сената Универзитета број 05-276-XLIII-16/11, студентима Факултета политичких наука који нису положили све испите из претходне године студија, дозвољава се полагање испита из наредне године студија, ако су испунили обавезе прописане Правилима студирања на I и II циклусу Универзитета у Бањој Луци.

 

ФПН