Трећи уписни рок организоваће се на Факултету политичких наука, према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 27.09.2021. године, а завршава 29.09. 2021. године;

(2) полагање пријемног испита је 30.09.2021. године са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је до 30.09.2021. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата обавиће се 01.10.2021. године.

Број слободних мјеста према студијским програмима:

Политичке науке:  2 (самофинансирање)
Новинарство и комуникологија:  4 (самофинансирање)
Социјални рад: 3 (буџет), 5 (самофинансирање)
Примијењена социологија:  15 (буџет), 5 (самофинансирање)