20. септембра, 2021. године декан проф. др Ранка Перић Ромић и министар др. Ален Шеранић потписали су Меморандум о сарадњи између Факултета политичких наука Бања Лука и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Циљ овог Меморандума јесте сарадња и заједнички напор у процесу имплементације супервизије у систем социјалне заштите Републике Српске, кроз развој супервизијске едукације и праксе.

Супервизија у психосоцијалном раду је посебан облик професионалне подршке стручним радницима у помагачким професијама, који има за циљ лични и професионални развој практичара, као и превенцију професионалног сагоријевања. Посебно је важна у оваквим, кризним друштвеним околностима, када се усложњавају социјалне потребе и захтјеви који се стављају пред стручне раднике у систему социјалне заштите.

Факултет политичких наука у склопу ове сарадње ускоро организује двогодишњу Едукацију за супервизоре у психосоцијалном раду, у складу са међународним АНСЕ стандардима и са учешћем међународних експерата и лидера у овој области.