Секција за друштвене игре Факултета политичких наука креће са активностима у Академској 2021/22. години. Учешће у секцији није ограничено искључиво за особље и студенте Факултета политичких наука, него за све заинтересоване на Универзитету у Бањој Луци.

Сви заинтересовани за учешће у Секцији за друштвене игре се могу јавити Бориславу Вукојевићу (borislav.vukojevic@fpn.unibl.org). Активности секције ће бити усмјерене на дружење, забаву, али и едукацију кроз развој критичког мишљења, логике и комуникацијских вјештина.

Потенцијални чланови не морају имати своје друштвене игре, иако је пожељно да чланови учествују на начин да нас упознају са својим друштвеним играма.