Дана 10.06.2021. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржана је трећа радионица у оквиру пројекта "Подршка већем степену успјешности учешћа у Европском оквирном програму за истраживање и иновације", којег финансира Министарство цивилних послова БиХ.

У оквиру наведене радионице наставно особље ФПН УНИБЛ је имало прилику да се упозна са приступима писању пројектних апликација за Хоризонт Европа. Предавач на радионици била је мр Анђела Пепић, Руководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија УНИБЛ.