На Факултету политичких наука данас је, за студенте Универзитета у Бањој Луци, одржана едукација о медијско-информационој писмености приликом кориштења дигиталних медија и друштвених мрежа.


Едукацију су организовале студенткиње Факултета политичких наука Татјана Лишчински и Јована Мишић у склопу пројекта „Медијска писменост младих на интернету“, а предавач је била доц. др Драгана Трнинић, доценткиња из уже научне области Комуникологија на Факултету политичких наука.

Циљ едукације био је да се млади упознају са основним појмовима из области медијске писмености: информациона писменост, дигитална писменост, медијска писменост, информатичка писменост, медијска и информациона писменост (МИП), као и појмом медијско образовање и интермедијалност. Фокус је био на дигиталној писмености, односно примјени медијских компетенција у погледу заштите приватности на интернету, сигурном кориштењу интернета (поготово друштвених мрежа), идентификовању и деконструкцији лажних вијести, дезинофрмација и садржаја који би могли негативно утицати на емоције корисника. Такође, апострофирана је етичка компонента креирања, дијељења и одобравања (лајковања) различитих садржаја на друштвеним мрежама. Крајњи циљ јесте да се млади подстакну на критичко промишљање о медијима како би се ефикасније одупирали могућим медијским манипулацијама.

Пројекат „Медијска писменост младих на интернету“ реализован је уз помоћ омладинске невладине организације „AIESEC Banja Luka“ и Удружења „Žene za žene Internacional“, а подржан је од National Endowment for Democracy - NED.