У периоду од 1. маја до 30. јуна ове године проводи се истраживање међу студентима социјалног рада у Босни и Херцеговини, Аустралији и Бразилу, на тему "Социјални рад и глобални циљеви одрживог развоја".

Истраживање је међународног карактера а носилац ове активности је Факултет политичких наука у Бањој Луци, студијски програм Социјални рад.

Поред студената из Бања Луке у истраживању учествују студенти социјалног рада из Сарајева, Тузле и Мостара, те студенти социјалног рада са универзитета Сиднејy, Мелбурну и Рио де Женеиру.

Истраживачки пројекат "Социјални рад и глобални циљеви одрживог развоја" (ORiSR2020) има за циљ да међусобно повеже теорију и праксу социјалног рада са актуелним смјерницама глобалног развоја. Ово је међународно компаративно истраживање што подразумијева његово провођење у три различите социо-економске и култоролошке средине, са различитим искуством економског и социјалног развоја.

Пројекат је усмјерен ка истраживању мишљења будућих социјалних радника (садашњих студената) у различитим социо-економским условима развоја друштва. Фокус овог истраживања су мишљења и ставови будућих социјалних радника о стратешким правцима глобалног развоја друштава дефинисаних Глобалном агендом одрживог развоја 2015-2030. Поред процеса примјене стандардних истраживачких поступака, овај пројекат такође укључује интензивну размјену искустава, мишљења и ставова професора и студената са универзитета у Босни и Херцеговини, Аустралији и Бразилу, са циљем да се нови садржаји и теме о одрживом развоју међусобно продискутују и да се, евентуално, нађу у иновинираним наставним програмима социјалног рада у овим државама. Такође, пројект предвиђа објављивање резултата истраживања у релевантним домаћим и међународним часописима са рецензијом у форми научних чланака и научних расправа.

Истраживачки инструмент се налази на wеб страници: orisr2020.fpn.unibl.org