Дана 15.04.2021. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржана је друга радионица у оквиру пројекта "Подршка већем степену успјешности учешћа у Европском оквирном програму за истраживање и иновације", којег финансира Министарство цивилних послова БиХ.

У оквиру наведене радионице  наставно особље ФПН УНИБЛ је имало прилику да се упозна са специфичностима процеса подношења пројектне апликације за Хоризонт Европа. Предавач на радионици била је мр Анђела Пепић, Руководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија УНИБЛ.