Трећи круг истраживања је показао да већина грађана Републике Српске има позитиван став према уласку БиХ у Европску унију, а негативан према уласку у НАТО. Ови резултати су слични онима који су добијени током прва два круга истраживања.

Најважнији резултати трећег круга истраживања се могу сумирати на сљедећи начин:

- Улазак БиХ у ЕУ подржава 48,8% испитаника, а улазак у НАТО подржава 11,5% испитаника;
- Условну подршку за улазак у ЕУ, уколико то и Србија учини, је дало 11,6% испитаника, а у случају НАТО интеграција тај је проценат 8,8%;
- Против придружења НАТО савезу је 79,7% испитаника;
- Од укупног броја испитаника 24,9% је одговорило да мисле да ће БиХ постати чланица НАТО-а у наредних 10 година, док 25,2% испитаника је мишљења да ће БиХ постати чланица Европске уније у наредних 10 година;
- Према мишљењу испитаника Република Српска је за вријеме пандемије корона вируса добила највећу медицинску помоћ од Републике Србије 42,6%, затим од НР Кине 19,1%;
- Већина испитаника (51,1%) мишљења је да би придруживање БиХ НАТО-у угрозило опстанак Републике Српске.

Истраживање је спроведено CATI методом на вишефазном вишеетапном узорку од 1000 пунољетних грађана и грађанки Републике Српске, у периоду од 5 радних дана у јуну 2020. године.

Резултати се могу преузети на овој адреси: https://bit.ly/3rnjwIz

Истраживање је реализовано у сарадњи Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Еде.

Пројекат „Покретање дискусије о интеграцији у НАТО у Републици Српској“ имплементира Еда, а финансира Амбасада САД у БиХ.