Дана 27. марта 2020. године обиљежавамо Дан Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Почели смо скромно да би временом израсли у један од најорганизованијих и најмодрнијих факултета друштвених наука у земљи и окружењу.

Нашим студентима смо омогућили студирање у новом и модерно опремљеном простору, према наставним плановима и програмима усаглашеним са свјетским високошколским установама истог научног профила, док су стечена знања потврдили радом у водећим домаћим и иностраним институцијама.

Свјесни сталних друштвених промјена, које битно усмјеравају и мијењају ток образовања, а након десет генерација одшколованих студената, одлучили смо се за промјену досадашњих наставних планова и програма, али и иновирање постојећих студијских програма и увођење нових усмјерења, која ће понудити излазне профиле који одговарају тренутним тржишним захтјевима.

Од сљедеће школске године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци моћи ће се уписати сљедећи студијски програми:

1. Политичке науке са усмјерењима Међународни односи и Јавна администрација. Академска звања су: дипломирани политиколог - усмјерење Међународни односи (240 ECTS) и дипломирани политиколог - усмјерење Јавна администрација (240 ECTS).

2. Примијењена социологија са усмјерењима Организација, рад и људски ресурси и Друштвена аналитика. Академска звања су: дипломирани социолог организације, рада и људских ресурса (240 ECTS) и дипломирани социолог друштвене аналитике (240 ECTS).

3. Новинарство и комуникологија са усмјерењима Мултимедијално новинарство и Односи с јавношћу. Академска звања су: дипломирани новинар (240 ECTS) и дипломирани комуниколог за односе с јавношћу (240 ECTS).

4. Социјални рад. Академско звање које се стиче завршетком овог студијског програма је дипломирани социјални радник (240 ECTS).

Будућим, али и садашњим, студентима Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци нудимо студирање у потпуности коресподентно са савременим трендовима образовања, а док ће стечена знања и вјештине моћи успјешно примијенити у изградњи својих професионалних каријера. Обезбиједили смо практичну наставу у одговарајућим организацијама и институцијама за студенте свих студијских програма што ће знатно допринијети квалитетнијим и потпунијим исходима учења који се односе на практичне компетенције.

Поред првог циклуса студија, на Факултету политичких наука успјешно се изводи настава на другом и трећем циклусу студија. Поносни смо на наше постдипломце и докторанде који својим завршним и научноистраживачким радовима активно доприносе развоју друштвених наука на пољу комуникологије, социологије, социјалног рада и социјалне политике, политикологије и међународних односа.

Отворени смо за све иновиране процесе рада који подразумијевају учење на даљину и кориштење савремених информационо-комуникационих технологија у наставном процесу, као и дигиталних платформи које могу помоћи и наставницима и студентима да квалитетније комуницирају и допуњавају свој рад у учионицама.

Посебно смо поносни на значајан број споразума о сарадњи које смо склопили са многим универзитетима у окружењу и иностранству, а активно учествујемо у размјени студената чиме доприносимо обогаћивању њихових знања и искустава, те успостављању нових веза и контаката у академском простору.

Факултет политичких наука у протеклих једанаест година угостио је многа значајна имена из научног, јавног и политичког живота. Активно смо доприносили разумијевању и анализи битних друштвених питања и дешавања кроз организовање научних скупова, конференција и округлих столава.

Факултет интензивно ради на обогаћивању библиотечког фонда, техничком усавршавању и опремању те пројектним активностима чиме одржава своју високу позицију у академској и широј заједници.