Факултет политичких наука од наредне Академске 2020/21. године студентима нуди нове Студијске програме првог циклуса који су ажурирани да одговарају новим друштвеним токовима, тржишту рада и посљедњим академским трендовима.

Студијски програм Политичке науке од треће године студија уводи два усмјерења: Међународни односи и Јавна администрација. Академска звања су: дипломирани политиколог - усмјерење Међународни односи и дипломирани политиколог - усмјерење Јавна администрација.

Студијски програм Социјалног рада није потпуно нов, већ иновиран, а академско звање је дипломирани социјални радник.

Студијски програм новинарства и комуникологије се на трећој години усмјерава на: Мултимедијално новинарство и Односи с јавношћу. Академска звања су: дипломирани новинар и дипломирани комуниколог за односе с јавношћу.

Студијски програм програм примијењене социологије нуди такође два усмјерења: Организација, рад и људски ресурси; Друштвена аналитика. Академска звања су: дипломирани социолог организације, рада и људских ресурса; дипломирани социолог друштвене аналитике.

Нови и иновирани Студијски програми су компатибилни са сродним факултетима из окружења и региона.