Студијски програм социјалног рада Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци члан је CEEPUS мреже Социјални рад и социјална политика и учествовао је на првој регионалној седмици која је одржана од 25-29. новембра у Скопљу на Филозофском факултету Универзитета „Ћирило и Методије“.

Учесници регионалне седмице размијенили су сазнања о актуелним догађањима у социјалној политици и најзначајним социјаланим програмима у својим земљама указујући на трендове реформи у заштити корисника кроз социјалне накнаде и социјалне услуге. Проф. др Мира Ћук и виша асистенткиња мр Андреа Ракановић Радоњић са Факултета политичких наука у Бањој Луци - студијски програм социјалног рада на првој регионалној седмици представиле су социјалну заштиту особа са инвалидитетом у Босни и Херцеговини.

CEEPUS је средњоевропски програм академске мобилнисти чији је циљ промоција и остваривање мобилности унутар CEEPUS мреже. CEEPUS мрежу чине најмање три члана из најмање двије државе чланице CEEPUS-а. CEEPUS мрежу социјалне политике и социјалног рада чине студијски програми социјалног рада са Универзитета „Ћирило и Методије“ из Скопја, Универзитета из Београда, Универзитета из Сарајева, Универзитета из Бања Луке, Свеучилишта из Загреба, Универзитета за апликативне науке из Carinthia из Аустрије, Универзитета Charles из Чешке Републике и Универзитета из Љубљане.

Детаљне информације о CEEPUS мрежи социјалне политике и социјалног рада и (The Central European Social Policy and Social Work Network – CESPASWON) можете видјети на https://cespaswon.net/

Галерија: